Fragments de musicals a l’Alternativa!


Teatre d’insomni presenta en públis les Audicions del alumnes d’aques curs

Només 2 funcions!

Més informació i reserves aquí